TWOJE KONTO
Login
Hasło
Zapamiętaj

Przypomnij hasło
Rejestracja
drukuj drukuj

Regulamin

Strona główna » Regulamin

1.    Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony www.papierniczy-sklep.eu zwanym dalej Sklepem, jest firma: Księgarnia art. Papiernicze i Szkolne „Stanisław Przybyszewski” ul. Partyzantów 13 28-500 Kazimierza Wielka – zwany dalej Przedsiębiorcą

2.    Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej wymienionej w punkcie par 1 p 1.

3.    Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.

5.    Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw. końcówek serii - są one wyraźnie oznaczone jako "Wyprzedaż".

6.    Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji towaru.

7.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki w tym podatek VAT, cła i inne podatki.

8.    Cena ostateczna składa się z ceny towaru oraz kosztów wysyłki.

9.    Wszelkie informacje o produktach umieszczone w Sklepie, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

10.  Właściciel sklepu dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne dane wynikłe z nieprawidłowej informacji przekazanej przez producenta oferowanych towarów.

11.  Zdjęcia oferowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

12.  Adres Przedsiębiorcy: ul. Partyzantów 13 28-500 Kazimierza Wielka

13.  Telefon Przedsiębiorcy: 962 365 790

14.  E-mail Przedsiębiorcy kredkolandia.sklep@poczta.fm 

15.  Konsument w celu komunikacji z Przedsiębiorcą może używać danych podanych w niniejszym paragrafie

 

§ 2. Warunki techniczne

Zamawiający w celu złożenia zamówienia winien posiadać:

1.    Sprawny technicznie komputer z połączeniem internetowym

2.    Przeglądarkę internetową poprawnie interpretującą kod HTML i CSS oraz posiadającą obsługę bezpiecznego połączenia szyfrowanego https

3.    Włączoną w przeglądarce opcję akceptacji plików tymczasowych "cookie"

4.    Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail


§ 3. Składanie zamówień

1.    Stroną składającą zamówienia w Sklepie zwaną dalej Zamawiającym, jest pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą czynności prawnej za pośrednictwem sklepu papierniczy-sklep.eu nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową(konsument) lub inny podmiot posiadający osobowość prawną.

2.    Stroną przyjmującą zamówienia i dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest podmiot określony w § 1 p.1(przedsiębiorca).

3.    Zamówienia w sklepie składa się wybierając towary z oferty przedstawionej na stronie internetowej Sklepu i wypełniając odpowiedni formularz w celu podania danych adresowych Zamawiającego, sposobu zapłaty i sposobu dostawy.

4.    Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.

5.    Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.

6.    Za moment zawarcia umowy uważa się zakończenie składania zamówienia co następuje poprzez wysłanie formularza z danymi kupującego, wybranym sposobem płatności oraz sposobem dostawy.


§ 4. Realizacja zamówień i dostawa

1.    Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia.

2.    Zamawiający powinien za towar zapłacić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia dokonania zamówienia albo w przy odbiorze towaru w zależności od wybranego rodzaju płatności.

3.    Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną (e-mail) na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia tj: specyfikację zamówionych produktów, ich ilość i cenę, łączną kwotę do zapłaty, wybrany sposób dostawy oraz informacje na temat płatności.

4.    Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonego zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. W takim wypadku czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia.

5.    W ofercie mogą występować towary z dłuższym czasem realizacji niż podany w par.3 p.1. Takie towary posiadają dokładną informację na temat czasu realizacji.

6.    Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia do momentu wysyłki towarów do Zamawiającego.

7.    W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.

8.    Zamawiający podczas składania zamówienia samodzielnie wybiera sposób dostawy towarów

9.    Koszty dostawy są określone w cenniku dostawy umieszczonym na stronie Sklepu, a także automatycznie obliczane podczas finalizacji zamówienia.

10.  Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Reulaminie lub niemożności jego realizacji spowodowanej czynnikami nieprzewidywalnymi takimi jak klęski żywiołowe, pożar, kradzież itd.

11.  Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

12.  Zamawiający kwituje odbiór przesyłki na druku dostarczonym przez dostawcę. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

13.  Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

14.  Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, specyfikacji zamówienia lub paragonu fiskalnego.


§ 5. Płatność

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

  1. Gotówką - przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sklepu. Dotyczy zamówień do kwoty 5.000 zł brutto.

  2. Za pobraniem - płatne u dostawcy towaru. Dotyczy zamówień do kwoty 5.000 zł brutto.

  3. Przelewem - nabywca dokonuje przelewu na rachunek Właściciela sklepu po potwierdzeniu zamówienia. Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Właściciela sklepu.

  4. Kartą płatniczą lub kredytową, e-przelewem - za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu płatniczego.

    2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


    § 6. Gwarancja, zwroty i reklamacje

1.    Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.

2.    Właściciel sklepu nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.

3.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny

4.    Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie na koszt Nabywcy na adres siedziby Właściciela sklepu towaru w stanie nieuszkodzonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym wszystkie dane nabywcy oraz numer konta bankowego, na które należy zwrócić zapłatę.

5.    Zapłata zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Koszty wysyłki nie są zwracane.

6.    W przypadku reklamacji dotyczącej niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem oraz reklamacji ilościowej i jakościowej (uszkodzenie produktu, wada) Zamawiający winien skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na stronie kontakt. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
- dane kupującego (koniecznie nr telefonu)
- numer zamówienia
- datę złożenia zamówienia
- nazwę i numer produktu (jeżeli występuje)
- dokładny opis przyczyny reklamacji

7.    Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych. Sklep dołoży wszelkich starań aby reklamacja została rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie.§ 7. Ochrona danych osobowych

1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela sklepu w celu realizacji zamówienia.

2.    Zamawiający ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

3.    Dane osobowe przekazane przez Zamawiającego nie są w żaden sposób przekazywane innym osobom czy podmiotom gospodarczym, ani nie są wykorzystywane w inny sposób niż w celu realizacji zamówienia.§ 8. Postanowienia końcowe

1.    Zamówienie można złożyć pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.    Większość materiałów i zdjęć na stronie została stworzona przy wykorzystaniu artykułów firmowych folderów i broszur producentów. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela sklepu stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014.

4.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Zainteresowała Cię nasza oferta?   Poleć stronę znajomemu
Koszyk jest pusty
Telefon
tel. 692-365-790
Darmowa wysyłka od 150 zł
kurier 12zł, pobranie 2zł

Dostawa
Realizacja w ciągu 10 dni roboczych!
Podaj twój adres e-mail jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach
Twój adres e-mail
Prywatność
AKCEPTUJEMY
Visa Mastercard
Dotpay
Strona główna | O nas | Kategorie | Szukaj | Prywatność i pliki cookie | Regulamin | Koszty wysyłki | Kontakt
Wykonanie: Website